L
L
L
L


L
L


L
L
L

Vakantiedialyse

voor jongeren

3

De onderstaande dialysecentra zijn bedoeld voor de jonge dialyse-toerist tot ongeveer 15 á 16 jaar. In de meeste centra is wel een dokter of een verpleegkundige  die de Engelse of Duitse

World Kidney Day

Donderdag

10-03- 2022

taal   beheerst  zodat   het telefoongesprek

redelijk kan  verlopen   als er een afspraak

gemaakt moet worden.  Maar  je moet niet

vreemd opkijken  als je in het   Nederlands

wordt   aangespoken.  Veel     Nederlandse

dialyse   verpleegkundige   gaan  graag een

paar jaar naar het  buiteland of wonen daar.

1

2

3

4

5

6

Nederland

Nijmegen

Rotterdam

Amsterdam

Utrecht

Hemodialyse


Als deze behandeling langdurig nodig is kan dit niet in het UMCU/WKZ plaatsvinden en wordt u doorverwezen naar een ander kinderziekenhuis.  In het WKZ kan deze vorm van dialyse wel kortdurend, voor een aantal weken, worden uitgevoerd.

De KfH heeft 16 dialysecentra speciaal voor jongeren.

Als je op het logo klikt dan komt er een kaart in het beeld.

Hier staan ALLE centra van de KfH op.

Om de Jongere centra te vinden vinkt u "Jugendliche" aan alle 3 de andere zet u UIT.

(zie onderstaande voorbeeld)

  

Hamburg

Stuttgart

Berlijn

Tubingen

Essen

Keulen

Frankfurt a m

Freiburg

Bonn

Siegen

München

Berlijn

Leipzig

Marburg

Hannover

München

Memmingen

Jena

Duitsland

GROEN is de KFH

Parijs

Bern

Zürich

Birmingham

Liverpool

Manchester

Frankrijk

Zwitserland

Engeland

Angers

Toulouse

Nantes

Ierland

Leuven

Belgie

Italy

Genua

Barcelona

Spanje

Brussel

Milaan

Rome

Madrid

Dublin

Dublin

Griekenland

Wien

Oostenrijk

Portugal

Stockholm

Zweden

Lisabon

Athene

Grand Rapids

Lexington

Boston

Ohio

Hershey

Kansas city

Phoenix

Oklahoma

Philadelphia

USA

Ontario

Canada

 Manitoba

Europa

Amerika - Canada

Hoera!

Dank voor uw advies en inbreng :

- Kinderarts / Kindernefroloog  

Mw. drs. L. Koster - Kamphuis   

Dhr. ir. W. Bosman

- Adviseur  ICT

Mw. A. de Snaijer  

- Dialyseverpleegkundige

  

.....

Naar het Begin

©         Copyright Vakantiedialyse.eu 

Jongeren

Vakantiedialyse is een familiebedrijf dat geheel  onafhankelijk  werkt en geen enkele  financiële  binding heeft.

1

2

3

4

5

6